Družstvo MANDAVA

PRVNÍ SVÉPOMOCNÉ DRUŽSTVO VE VARNSDORFU

Dnes je neděle 20. října 2019


DOKUMENTY družstva Mandava

STANOVY:

Základním dokumentem, kterým se řídí činnost svépomocného družstva Mandava, jsou stanovy schválené na ustavující členské schůzi dne 18. listopadu 2013. Stanovy v plném znění si můžete stáhnout zde.  

 

MEZINÁRODNÍ DRUŽSTEVNÍ PRINCIPY:

V září 1995 v Manchesteru schválil Mezinárodní družstevní svaz etický kodex nazvaný Mezinárodní družstevní principy. Tento dokument si můžete stáhnout zde.

 

PRINCIPY LOKÁLNÍ EKONOMIKY:

V září 2013 se konal ve Varnsdorfu první Festival lokální ekonomiky, jehož součástí byla odborná konference. Jedním z jejích důležitých výstupů byl dokument „Principy lokální ekonomiky“, který si můžete v plném znění stáhnout zde.

 

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
O PŘISPĚNÍ DRUŽSTEV K PŘEKONÁNÍ KRIZE:

Družstva a další podniky sociální ekonomiky, které spojují ziskovost a solidaritu, hrají zejména v období krize významnou úlohu v evropském hospodářství tím, že vytváří kvalitní pracovní místa, posilují sociální, hospodářskou a územní soudržnost a vytváří sociální kapitál. Celý dokument je k dispozici zde.